INICI

Notícies

PROVES D’ACCÉS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR - CONVOCATÒRIA 2017

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
Per a més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

PROGRAMA FOMENT EMPRENEDORIA

EL CENTRE

RACÓ DEL PROFESSORAT