Política de Qualitat

Política de Qualitat

L’Institut de l’Ebre defineix la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, i vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i els membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i adequades.

L’Institut de l’Ebre té implantat un model de gestió per processos, basat en la norma UNEEN-ISO 9001 i en el model e2cat, amb l’objectiu de cercar la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament.

La direcció de l’Institut de l’Ebre considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

L’Institut de l’Ebre ha adoptat com a Política de Qualitat:

  1. Orientar el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen, així com l’excel·lència educativa, avaluant els resultats en base a fets i dades objectives per tal de millorar l’eficàcia i eficiència de les activitats i serveis que es desenvolupen, amb l’objectiu de ser un centre referent a Catalunya en l’oferta de formació professional i cursos d’accés, la formació en centres de treball i formació dual, la validació de l’experiència professional, l’orientació professional, l’emprenedoria, la innovació i transferència de coneixement, i la mobilitat.
  2. Satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les famílies, el món empresarial i l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat.
  3. Compartir un clima de treball amb un alt grau de satisfacció professional i personal de l’equip humà que hi treballa.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

PROGRAMA FOMENT EMPRENEDORIA

EL CENTRE

RACÓ DEL PROFESSORAT